Jama pod Babjim zobom

  • jama_2.jpg
  • jama_3.jpg
  • jama_1.jpg
  • jama_4.jpg

Na severozahodu roba Jelovice se nad dolino Save Bohinjke in nad vasema Bohinjska Bela in Kupljenik dviga 300 m visoka stena. Sredi nje se pne v nebo ostra in slikovita koničasta skala, imenovana Babji zob. V njeni bližini je na nadmorski višini 1008 metrov vhod v podzemno jamo. Okoli 300 m jamskega rova krasijo lepe kapniške tvorbe, med njimi so veliki kalcitni kristali. Posebej dragoceni so polžasto raščeni kapniki helektiti, ki so v Sloveniji pa tudi drugod zelo redki.

Po nekaterih virih naj bi bila Jama pod Babjim zobom druga najstarejša jama v Sloveniji, saj naj bi bila izoblikovana v ledeni dobi, v času, ko je voda z bohinjskega ledenika vdirala v notranjost Jelovice. Odkrita je bila pred približno 200 leti, ko jo je po naključju odkril domačin.Turistično so si jamo ogledovali že pred 2. svetovno vojno, saj je bila jama sprva odprta in vsakemu obiskovalcu dostopna. 

Po letu 1970 je Jamarsko društvo Bled, v katerega so vključeni tudi jamarji iz Bohinjske Bele, začelo jamo opremljati z ograjami, stopnicami in razsvetljavo ter jo sčasoma pripravilo za javnost. Za strokovno vodenje do in po jami ter za vzdrževanje jame danes poskrbijo člani društva za raziskovanje jam Bled. Leta 1986 so odkrili in izkopali prehod v zadnjo jamo, ki je danes tudi dostopna obiskovalcem. Žal pa obiskovalcem še ni dostopen, pred par leti odkrit nov stometrski del jame na drugi strani brezna, kjer pa se nahajajo nepoškodovani kalcitni kristali in kristalne krogle, ki so edinstveni v Sloveniji. Prvi ogledi so bili le enkrat letno, zaradi vse večjega zanimanja pa se je število ogledov večalo. Leta 1995 pa so se pričeli organizirati obiski jame po urniku v vsej sezoni.

Čeprav želimo jamo vključiti v turistično ponudbo, vseeno skrbimo za ohranjanje narave, saj ne promoviramo množičnega turizma in zato omejujemo število obiskov.  

JAMA JE ZARADA IZREDNIH RAZMER DO NADALNJEGA ZAPRTA!

dzrjbled@gmail.com, najdete pa nas tudi na Fb strani: https://www.facebook.com/dzrjbled/ 

Video o delovanju Društva za raziskovanje Bled in Jami pod Babjim zobom: DZRJBled in Jama pod Babjim zobom

 

JAMA JE ZARADA IZREDNIH RAZMER DO NADALNJEGA ZAPRTA!

V spremstvu vodnikov si jamo lahko tudi ogledate. Gre za enkratno priložnost poldnevnega izleta. Vodeni ogled jame traja eno uro. Skupaj z dostopom, počitkom, ogledom in sestopom pa traja izlet približno tri ure in pol. Obiskovalcem priporočamo planinsko opremo (čevljeprimerne za hojo, toplo obleko, pijačo). 

Kako do jame? Obiskovalci prvi del poti od zbirališča, ki je na začetku vasi pred gostilno Rot, lahko opravijo z avtomobili. Do jame vodita dve poti. Gozdna pot, ki je krajša, vendar bolj strma in vodi skozi gozd do vhoda. Peš hoje je 1,5 ure. Druga pot se začne v vasi Kupljenik pri cerkvi sv. Štefana in je nekoliko daljša, manj strma in veliko bolj razgibana in slikovita, saj obiskovalcem nudi lep razgled na dolino Save Bohinjke. Na nekaterih delih je zaradi prepadnih sten zavarovana z žično vrvjo. Do jame potrebujemo približno 2 uri. Vodniki glede na opremo in izkušenost skupine ocenijo, po kateri poti bodo vodili do jame, možna pa je tudi krožna pot.