Sakralna znamenja

  • sakralna_znamenja_PODROJE_MARIJA_MAGNOLIJA.jpg
  • sakralna_znamenja_PRED_FRIDOM_1.jpg

Kapelice so manjši sakralni objekti, ki zelo pogosto stojijo na križiščih. Čeprav so po zunanjosti med seboj podobni, se razlikujejo po namenu in po zavetniku.

Po namenu ločimo zahvalne, ki so jih postavili posamezni hvaležni ljudje, ki so se s tem dejanjem zahvalili za na primer srečno vrnitev iz vojske, potovanja ali ozdravljenja itd. Taka je Kunščeva kapelica Podrojami v skalni votlini s kipom Lurške matere božje. Drugi tip kapelic je poslovilni ob smrti farana. Taki kapelici sta Rajhova ali kapelica v Bregu in Bjovova kapelica sredi vasi. Ker so bili pokopi s krsto, so nosači pripeljali pokojnika v krsti do kapelice, tem pa je pokojnika in pogrebce pričakal župnik in sprevod se je nadaljeval do cerkve. Tretji namen kapelic pa je označitev romarske poti in stojijo praviloma na križiščih poti in so posvečene Mariji.


KUNŠČEVO ZNAMENJE

Spomenik Lurški Mariji je bil postavljen v zahvalo.  Za praznik sv. rešnjega telesa in krvi (telovo) do križa čez polje in travnike vodi procesija. 

                                                                         


KRISTUS NA KRIŽU

Postavil ga je župnik Zdravko Bahor v letih službovanja na Bohinjski Beli (1961-1969). Za praznik sv. rešnjega telesa in krvi (telovo) do križa čez polje in travnike vodi procesija. 

                                                                                                             


BJOLOVO ZNAMENJE - SVETI JOŽEF

Kapelica stoji ob potoku Belca. V njem najdemo kip Sv. Jožefa. 

                                                                         


KAPELICA SRCA JEZUSOVEGA

Srce Jezusovo je znamenje Božje dobrote in usmiljenja. Tu se ustavljamo, da bi molili in prosili Božjega blagoslova za naš kraj in njegove prebivalce, pa tudi za nas same, naj nas dobrotljiva Božja roka spremlja na vseh poteh našega življenja. S tega mesta se  pospremijo rajni krajani ob zadnjem zemeljskem slovesu v domačo cerkev, od koder bodo odšli na Božjo njivo, kjer bodo čakali vstajenja.

Kip Jezusa

Tudi poznano kot Obrnekovo znamenje v vaškem jedru. Mimo nje je včasih vodila velikonočna procesija. V času procesije je bil tam postavljen oltar za blagoslov na praznik sveto rešnjega telesa in krvi. 

Narodne noše in konjeniki pred starim znamenjem

19.7.1960 je bilo znamenje zaradi postavitve nove ceste porušeno. Odločbo prejeme lastnik Mulej Matija (Obrnekov - Bohinjska Bela 6) Od prvotne kapelice je ohranjen kip, ki je obnovljen in nameščen v novo kapelico.

2015 je bilo znamenje skupaj s prenovo vaškega jedra ponovno postavljeno. Danes stoji znamenje v vaškem jedru ob avtobusni postaji. 

1.5.2016- blagoslov (župnik Roman Kušar) – sedaj kraj za zbiranje ob slovesu pokojnika. Tu se prične cerkveni pogreb in se povorka nadaljuje do cerkve in pokopališča.

                                                                                                                  

 


ZNAMENJE PRED FRIDOM - JEZUS NA KRIŽU

V znamenju se nahaja kip Jezusa na križu. Prvotna lokacija križa je bila na strmi poti do Save Bohinjke. 

Kapelica z vodnjakom

                                                                                  

Ob kapelici se nahaja vodnjak "korito" za živino z letnico 1913. Dolga leta vodnjak ni obratoval. V letu 2013, ob njegovi 100 letnici so ga vaščani na svojo lastno pobudo obnovili. Danes vodnjak napaja voda iz zajetja Iglica. 

                                                                         


ANTON PADOVANSKI - JAMROV ZNAMENJE

Anton Padovanski je zavetnik Padove in Lizbone ter nemških mest Paderborna in Hildesheima. Je priprošnjik za izgubljene stvari, zavetnik zaljubljencev, zakoncev, žensk in otrok, revežev, popotnikov, pekov in rudarjev, priporočamo pa se mu lahko tudi proti vojnim stiskam.

                                                                                     Kip Antona Padovanskega

                                                                         


KAPELICA V BREGU

Kdaj je bila postavljena ni znano. Po pripovedovanju, naj bi jo postavila družina Kunšič (Bregovi) v zahvalo.

V kapelici se nahaja kip Marije, ki v rokah nosi truplo Jezusovo – Pieta.

Ta kapelic se je uporabljala tudi kot poslovilna pot ob smrti faranov s Kupljenika. Ker so bili pokopi s krsto, so jih v krsti  na vozu s konji pripeljali do kapelice, tem pa je pokojnika in pogrebce pričakal župnik in sprevod se je nadaljeval do cerkve.

                                                                         

 

EVHARISTIČNI KRIŽ NA SKALI

Postavljen leta 1935 na skali nad Lurško votlino, kot spomin na Evharistični kogres, ki je potekal v Ljubljani 19.5.1935.

Izdelan je bil iz macesnovega lesa, belo lakiran, v višino pa je meril 9 m. 

Odstranje je bil 1.5.1953.