Slap pod Iglico

  • slap2.JPG
  • slap.JPG
  • iglicapogled.JPG

Slap je skrit v kamnitih pečinah, s čudovitiom razgledom nad okolico.

V prepadnih stenah Iglice nad vasjo se skriva 24 m visok slap potoka Suhe, ki pada čez navpično steno iz permijskih neoschwagerinskih apnencev.

 

POTOK SUHA
V slamnikih se združi več pritokov skupaj v potok Suha. potok teče skozi mešani gozd do skalovja, ki ga imenujemo Iglica. Na poti je izdolbel tudi 100 m dolgo sotesko. V potoku teče bistra voda, ki se večkrat zbira v tolmunih. Preko Iglice voda pada v slapu Suha. Pod slapom je gasilski bazen. Od tod voda teče skozi zgornjo vas. Pot nadaljuje pod cesto in železniškim viaduktom, vse do spodnje vasi kjer se nato izliva v reko Savo. 

Ob Slapu se nahaja prehod skozi Iglico, ki vodi do vrha skalovja, s katerega pa se odpirajo zanimivi pogledi na okoliško krajino. 

Ob slapu je urejeno športno plezališče Bohinjska Bela, ki preko leta privablja številne plezalce.

                                                                 

POTOK SUHA
V slamnikih se združi več pritokov skupaj v potok Suha. potok teče skozi mešani gozd do skalovja, ki ga imenujemo Iglica. Na poti je izdolbel tudi 100 m dolgo sotesko. V potoku teče bistra voda, ki se večkrat zbira v tolmunih. Preko Iglice voda pada v slapu Suha. Pod slapom je gasilski bazen. Od tod voda teče skozi zgornjo vas. Pot nadaljuje pod cesto in železniškim viaduktom, vse do spodnje vasi kjer se nato izliva v reko Savo. 

Življenje ob potoku v preteklosti
V starih časih  so v tem potoku gospodinje prale perilo. V Zgornji vasi so kmetje pri koritu napajali živino. 40 let nazaj, ko so bile zime bolj ostre, so se otroci drsali na zeledenelem potoku. V potoku so se tudi igrali, izdelovali mlinčke. V bazenu pod Iglico je bilo urejeno otroško kopališče, kjer so se naučili plavati. 

Kako je potok Suha dobil ime?
Nekoč je skozi vas Bohinjska Bela tekel potok brez imena. V tem potoku so prali perilo, gasilci so črpali vodo, otroci so se v njem kopali. Nekega dne je vaščanom prišlo na misel, da bi potoku dali ime. Nekateri so rekli, da naj se potok imenuje Gasilec, Perilo, Vaščan. Ampak nobeno od teh imen jim ni bilo všeč. Neko poletje, ko v potoku ni bilo skoraj nič vode, se je neki vaščan spomnil imena. Poimenoval ga je Suha. Ko je povedal drugim zanj, so se vsi strinjali, da je pravo. Tako je potok Suha dobil svoje ime.

Zapisala: Sara Sekulič

Podatke so zbirali učenci na podlagi informacij, ki so jih dobili od vaščanov. 
(Ema Curk, Taja Kogoj, Blaž Pelko, Tinkara Piber, Maja Razinger, Nika Rozman, Sara Sekulič)
5.razred podružnične šole Bohinjska Bela (šol. leto 2011/2012).

SUHA
Suha izvira na Slamnikih,
nekaj pritokov 'ma.
Bistra je njena vodica, 
vsakogar okrepča.

Suha, Suha, potok je Suha,
ki skozi gozd nam tiho šumlja.
Suha, Suha, potok je Suha,
ki čez Iglico k nam priskaklja. 

Naprej pa je zgodba žalostna,
ker je suha umazana.
Skozi vas se žalostno kotali,
na koncu pa posuši.