Skalovje Iglica

  • Z.N.2-2.jpg
  • iglica6.JPG
  • iglica3.JPG
  • iglica2.JPG
  • iglica_stopnice.jpg

Zgornja vas leži pod previsno skalnato Iglico, ki je najbolj poznana po plezališču "Stara Bela". To upravičeno sodi v zgornji kakovostni razred med slovenskimi plezalnimi področji.

 

                                             

 

Poleg Iglice se na Bohinjski Beli nahajata še dve plezališči in sicer Nova Bela ter plezališče nad Kupljenikom. Ker so stene obrnjene na vse strani, traja plezalna sezona vse leto.

Nova Bela je primerna pozno spomladi, poleti in jeseni. V tem času je stena v senci približno od poldneva naprej. Stara Bela je zelo primerna spomladi, jeseni, pa tudi v suhih in sončnih zimah. Stena se tudi po dolgotrajnem deževju hitro posuši. Plezališče nad Kupljenikom je najprimernejše v poletnem času.

Za plezališča je značilno, da lahko na njih vsak najde sebi primerne smeri. V Novi Beli so smeri večinoma previsne, nekaj pa jih je tudi v strmih ploščah z zelo majhnimi oprimki. Enako velja za steno nad Kupljenikom. Več kot polovica smeri na Bohinjski Beli je daljših od 20 metrov in v večini prevladuje vzdržljivostno plezanje.

V spodnji povezavi si lahko ogledate video o dogodku, ki se je odvijal v Iglici.

HIGHLINE BOHINJSKA BELA 2017