Pr' Kacon

  • pr_kaconu_HISA_BOHKOV_KOT_CB.jpg
  • pr_kaconu_HISA_BOHKOV_KOT.jpg

Hiša s hišnim imenom »Pr Kacon« je med najstarejšimi hišami v vasi, saj urbar iz leta 1253 navaja 5 kmetij v Spodnji vasi, Kaconova pa nosi številko 6, ki je vklesana v Kamniti portal iz tufa. Kot vse že obstoječe hiše je bila postavljena na ravnino ob potoku Belca, saj je bilo zelo pomembno, da je bil vodni vir pomemben za življenje na dosegu roke.

Hiša je zgrajena v celoti iz kamenja, nadaljuje pa se hlevom v pritličju in skednjem nad njim. Kasneje je bila dograjena še lopa za shranjevanje voza in orodja.

»hiša« oziroma dnevni prostor

Hiša ima tipično zasnovo prostorov. Prvi prostor je veža iz katere vstopimo naravnost v črno kuhinjo v kateri se je ves čas poselitve hiše tudi kuhalo. Levo je dnevna soba »hiša« s kmečko pečjo, ki so jo kurili iz črne kuhinje, ob peči so bile klopi, v drugem kotu pa je stala miza s klopmi in stoli.

kmečka peč v »hiši«

Iz tega prostora »hiše« pridemo v majhno sobico »štiblc«,  ki je bila namenjena za gospodarja, ko je predal kmetijo mlajšim. Desno od veže je spalnica »kamra« za zakonca in majhne otroke. Ostali so spali po peči, klopeh ali na podstrešju.

kmečka peč v kamri

Zunanje stopnišče se nadaljuje preko balkona »ganka« v skedenj.  

»gank«

Pod skednjem je hlev  za govejo živino. Skedenj ima na drugi strani široka vrata za spravilo sena z vozom. Na vzhodni strani skednja je k njemu prislonjena še manjša šupa, Na južni strani je manjši sadovnjak, po steni se še vzpenja vinska trta.