Kupljenik

  • stavbna_dediscina.JPG
  • zegen_konj.jpg

Krajevna skupnost Bohinjska Bela zajema še naselje na desni strani Bohinjke Kupljenik, ki je postavljeno na pobočju Jelovice nad Babo.

V vasi je 16 hišnih številk, vendar vse hiše niso več poseljene, število prebivalcev pa je od približno sto v petdestih letih 20 stol. padlo na približno trideset oseb. V vasici je podružnična cerkev Sv. Štefana, ki je po vsej verjetnosti precej starejša kot se je navajalo do sedaj (16. stol.). V vasi so bile nekdaj štiri kmetije, enajst kajžarjev, devet podložnih blejskemu gradu, eden otoški proštiji eden pa je bil od Sv. Štefana. Kmetije so morale obstajati vsaj leta 1380, ko je omenjena ortenburška (lipniški grad) desetina na "Kaplenigo".

Do srednjeveške gotske cerkve vodi stara božja pot. Cerkvica se nahaja v jedru vasi. Vsako leto na Štefanovo poteka žegnanje konj.