Spomenik žrtvam 1. svetovne vojne

  • kulturna_ded_spomenik_1SV.jpg
  • kulturna_ded_spomenik_1SV_otvoritev.jpg

Spomenik je bil postavljen leta 1926. Avtor spomenika arhitekt Ivan Vurnik iz Radovljice, izklesal kamnosek Alojzij Vurnik. Spomenik je 15.8.1926 blagoslovil župnik Martin Drolc.

Cementni podstavek na katerem stoji trikrata kamnita piramida, ki je predstavljala oglato jugoslovansko zvezdo. Tristrana piramida je bila simbol zveze: Slovencev, Hrvatov in Srbov v enotno jugoslovansko državo. V piramido je vklesanih 28 vdolbin z imeni padlih ali pogrešanih. Vdolbine so bile namenjene za lučke ali rože. Na vrhu piramide je tristrani bakreni križ, ki naj bi predstavljal hrib Kalvarijo. Piramida je iz kraškega marmorja iz kamnoloma bližine Dobrdoba na Goriškem. (Vir: kronika Bohinjske Bele)